Drodzy Państwo dziś w pigułce to na co powinniście zwrócić uwagę jeśli wykonujecie jakieś czynności dla spółki, w której jesteście wspólnikami. Nie ma tu też znaczenia czy czynności są wykonywane  osobiście czy w ramach działalności gospodarczej.

Tym z Państwa, którzy takiej sytuacji nie mają a zastanawiają się nad jakąkolwiek spółką - również chciałbym dać do myślenia. Transakcje takie bowiem często są wykorzystywane w celu unikania podwójnego opodatkowania szczególnie w sp. z o.o. Nieprzemyślane mogą prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji, gdyż są to działania umyślne.

Podstawowe zasady dla transakcji pomiędzy spółką a wspólnikiem:

  1. uzasadnienie ekonomiczne transakcji
  2. wartość rynkowa transakcji (to nie tylko cena ale szereg innych warunków)
  3. dokumentacja transakcji (faktura i umowa - mogą nie wystarczyć)
  4. rzeczywistość transakcji - czyli faktyczne wykonanie usługi lub sprzedaż towaru

Podstawowym pytaniem jakie należy sobie zadać (zanim dojdzie do transakcji), brzmi - czy transakcja taka doszła by do skutku gdyby stroną był podmiot zewnętrzny. 

Dodatkowo - patrząc na relacje spółka - wspólnik, należy wziąć pod uwagę sytuację odwrotną - czyli brak wynagrodzenia za czynności wykonywane przez wspólnika (wspólnik robi coś dla spółki bez wynagrodzenia). To powoduje, że w spółce powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń, które spółka będzie musiała opodatkować.
Kwestia ta często pomijana - powoduje powstanie zaległości podatkowych po stronie spółki.

Opisane wyżej sytuacje nie wyczerpują tematu, wspólnik - spółka. Jest wiele innych rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę. Dlatego przed wykonaniem czegokolwiek w relacji spółka - wspólnik, należy każdorazowo zweryfikować stan prawny.