Powyższy slajd powinien zawierać jeszcze drugi człon. Oprócz Polski Ład powinien on zawierać jeszcze drugi...