Usługi podstawowe

za każdy miesiąc, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza (do 20 szt. dokumentów w jednym miesiącu)

Pomoc w rejestracji, wyborze formy opodatkowania, rozpoczęciu działalności gospodarczej
Bez opłat

Prowadzenie Ksiąg Handlowych (pełna księgowość)
od 699 zł

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
od 119 zł

Prowadzenie Ewidencji Przychodów (ryczałt)
od 119 zł

Ceny usług dodatkowych

za każdy miesiąc, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza (do 20 szt. dokumentów w jednym miesiącu)

Podatek VAT czynny (rejestry VAT sprzedaży i zakupów)
od 69 zł

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i usług, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i usług, import - export usług
od 69 zł

Jednorazowe sporządzenie lub korekta deklaracji VAT, PIT, CIT lub innych
od 60 zł

Prowadzenie ewidencji środków trwałych lub ewidencji wyposażenia
w cenie usługi podstawowej

Sporządzanie rocznego rozliczenia podatku dochodowego
w cenie usługi podstawowej (o ile działalność prowadzona była przez 12 m-cy w roku)

Usługi kadrowo płacowe

za jednego pracownika lub jedną umowę, za każdy miesiąc, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza

Naliczanie wynagrodzenia, składek ZUS i podatku dla jednej umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło
od 35 zł/pracownik

Naliczanie wynagrodzeń, składek ZUS i podatku dla jednej umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło + prowadzenie teczek akt osobowych
od 53 zł/pracownik

Ceny innych usług

nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Rozliczenie roczne podatku od dochodów uzyskanych w Polsce z pracy najemnej, umowy zlecenia itp. rozliczanych w PIT 37
od 40 zł
+ za każdy załącznik 5 zł

Rozliczenie spadku i darowizn zeznanie SD-Z2, SD-3
od 100 zł

Dokumentacja do ZUS, KRUS, GUS itp.
od 35 zł

Dokumentacja inna (cena uzależniona od stopnia skomplikowania i przedmiotu rozliczenia)
od 50 zł

Ceny usług związanych z rozliczeniem dochodów i świadczeń zagranicznych

związanych z rozliczeniem dochodów zagranicznych w Polsce, pośrednictwem w kontakcie z HMRC, odzyskaniem podatku nadpłaconego za granicą, realizacją zwrotu świadczenia urlopowego z niemieckiego SOKA BAU itp.

Rozliczenie roczne podatku od dochodów uzyskanych w Polsce i za granicą
od 120 zł

Rozliczenie roczne podatku od dochodów uzyskanych wyłącznie za granicą
od 70 zł

Pośrednictwo w kontakcie z HMRC w Wielkiej Brytanii (więcej TUTAJ):
od 400 zł

Czynności związane z odzyskaniem podatku z zagranicy
od 300 zł

Rozliczenie roczne podatku od dochodów uzyskanych wyłącznie za granicą
od 70 zł

Pośrednictwo w kontakcie i odzyskania świadczenia urlopowego z SOKA-BAU w Niemczech (więcej TUTAJ):
od 150 zł

Podane ceny wzystkich usług są cenami wyjściowymi a ceny ostateczne są indywidualnie w zależności od ilości i zróżnicowania dokumentów, terminów wykonania prac i innych czynników.
Za czynności nieujęte w w/w cenniku pobierana będzie opłata, ustalana w drodze indywidualnych rozmów.
Rabat 20% przez dwa miesiące za wprowadzenie nowego kontrahenta.
Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT.
Wyżej wymieniony cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kc.