Moje uszanowanie drodzy Państwo.

Osoby, które otrzymały subwencję z PFR w ramach Tarczy 1.0. muszą pamiętać o konieczność złożenia oświadczenia o rozliczeniu subwencji

Poniżej wyciąg z wzoru umowy PFR 1.0

㤠3 ust. 4.
Decyzję o wysokości zwrotu subwencji finansowej podejmie PFR, na podstawie oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej, złożonego przez Przedsiębiorcę w terminie dziesięciu dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji finansowej Przedsiębiorcy. Składając oświadczenie o rozliczeniu subwencji finansowej Przedsiębiorca zobowiązany jest potwierdzić średnią liczbę Pracowników w okresie pełnych 12 miesięcy od końca miesiąca poprzedzającego dzień zawarcia niniejszej Umowy. W przypadku niezłożenia przez Przedsiębiorcę we wskazanym terminie oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej Przedsiębiorca będzie zobowiązany zwrócić subwencję finansową w całości”.

Wskazane powyżej dokumenty winny być złożone za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. Niezłożenie oświadczenia w terminie będzie oznaczało konieczność zwrotu subwencji w całości bez możliwości jej całkowitego lub częściowego umorzenia.

Pojęcie dni roboczych wg Regulaminu Tarczy 1.0. PFR
„oznacza dzień inny niż sobota i niedziela, w którym Banki są otwarte w celu prowadzenia zwykłej działalności (innej niż działalność za pomocą wyłącznie kanałów elektronicznych i telefonicznych)”

Dodatkowo informujemy, iż sam Państwa bank będzie prowadził korespondencję w zakresie rozliczenia tarczy w w/w terminie. Ponadto sam bank powinien złożyć propozycję rozliczenia pieniędzy z tarczy, na którą Państwo będziecie mogli odpowiedzieć swoją propozycją. To w skrócie. Zachęcam do kontaktu z bankiem już teraz by potem nie było za późno.

Pozdrawiam bardzo serdecznie,
Tomasz Wiszenko