Rozliczenie dochodów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 

Dochody osiągane w USA to dochody rozliczane metody odliczenia proporcjonalnego. W związku z tym istnieje obowiązek ich pokazania i rozliczenia w Polsce. Dlatego zapraszamy wszystkich, którzy takie dochody osiągali z jakichkolwiek źródeł. Każdy rodzaj osiąganych dochodów może rządzić się odmiennymi prawami i objęty jest obowiązkiem rozliczenia w Polsce. Przypominamy o często pomijanym obowiązku rozliczenia dochodów osiąganych w USA z tytułu rent i emerytur.
W ramach rozliczenia podatkowego:
  • ustalimy Państwa rezydencję dla danego roku podatkowego (tym samym zweryfikujemy czy podatek w Polsce należy płacić)
  • przygotujemy dokumenty i oświadczenia niezbędne by udowodnić rezydencję podatkową - jeśli znajduje się ona poza Polską
  • przygotujemy i wyślemy do urzędu skarbowego deklarację PIT
  • uwzględnimy w rozliczeniu wszystkie kwestie mogące wpływać na obniżenie podatku
Dokumenty i informacje potrzebne do rozliczenia:
  •  Formularze SSA-1099, W-8BEN, 1042-S oraz inne za okres, którego dotyczy rozliczenie lub miesięczne/ tygodniowe odcinki wypłat
  • określenie okresu jaki został przepracowany w USA - od -> do
  • PIT-11 - od polskich pracodawców
  • PIT-37, PIT-36 złożony za rok poprzedni w Polsce do urzędu skarbowego
  • numer telefonu, imię nazwisko, PESEL, adres (województwo, gmina, powiat), wskazanie urzędu skarbowego dla adresu, na który składany będzie PIT
Jesteśmy w stanie zająć się najbardziej skomplikowanym rozliczeniem dochodów z USA w Polsce.
Sposoby rozliczenia - online za pomocą formularza dostępnego poniżej lub bezpośrednio wysyłając dokumenty na nasz adres e-mail: pit@biuro-rachunkowe-mw.pl
Rozlicznie osobiste w naszym biurze.
Zapraszamy do kontaktu tel: 512 260 078 i umówienia wizyty. Podczas spotkania przyjmujemy wszelkie w/w informacje i dokumenty niezbędne do rozliczenia. Samo zeznanie podatkowe zostanie przygotowane w zależności od kolejki w ciągu kilku dni roboczych.
Po wysłaniu dokumentów skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia i doprecyzowania ewentualnych szczegółów.
Po rozliczeniu zanim wyślemy PIT do urzędu skarbowego podamy Tobie informację o wartości zwrotu lub podatku do dopłaty. Wtedy ostatecznie zdecydujesz czy chcesz by Twój PIT został złożony.
W końcowym etapie, już po wysłaniu PIT i otrzymaniu UPO (Urzędowego Potwierdzenia Odbioru), wydrukujemy jego wersję papierową lub zapiszemy zeznanie w formie PDF. Będziesz mógł PIT odebrać osobiście lub otrzymasz e-mail gdzie znajdziesz PIT i UPO w formacie PDF.
Uwaga. Przekazany Tobie, bez względu na formę, egzemplarz PIT i UPO jest jedynym egzemplarzem tego dokumentu. Nie przechowujemy Twojego PIT ani innych Twoich danych w żadnej formie aby być w zgodzie z RODO.