Rozliczenie dochodów z Belgii

 

Dochody osiągane w Belgii to dochody rozliczane za pomocą metody odliczenia proporcjonalnego. W związku z tym istnieje obowiązek ich pokazania i rozliczenia w Polsce.Polskie urzędy skarbowe wymieniają się już od wielu lat informacjami na temat zarobków polskich obywateli w Belgii. Bardzo często wzywają do rozliczenia podatników, którzy takich dochodów w Polsce nie przedstawili w zeznaniu rocznym PIT. Dlatego zapraszamy wszystkich, którzy osiągali dochody z jakichkolwiek źródeł w Belgii. Zapraszamy do skorzystania z naszej wiedzy.
W ramach rozliczenia podatkowego:
  • ustalimy Państwa rezydencję dla danego roku podatkowego (tym samym zweryfikujemy czy podatek w Polsce należy płacić)
  • przygotujemy dokumenty i oświadczenia niezbędne by udowodnić rezydencję podatkową - jeśli znajduje się ona poza Polską
  • przygotujemy i wyślemy do urzędu skarbowego deklarację PIT
  • uwzględnimy w rozliczeniu wszystkie kwestie mogące wpływać na obniżenie podatku
Dokumenty i informacje potrzebne do rozliczenia:
  • fische lub loonfiche, miesięczne odcinki wypłat lub jakikolwiek inny otrzymany pokazujący dochody za rok, którego dotyczy rozliczenie
  • określenie okresu jaki został przepracowany w Belgii - od dnia -> do dnia
  • PIT-11 - od polskich pracodawców - jeśli w tym samym roku podatkowym również była wykonywana praca w Polsce
  • PIT-37, PIT-36 złożony za rok poprzedni złożony w Polsce do urzędu skarbowego lub informacja o jego braku
  • numer telefonu, imię nazwisko, PESEL, adres (województwo, gmina, powiat), wskazanie urzędu skarbowego dla adresu, na który składany będzie PIT
Jesteśmy w stanie zająć się najbardziej skomplikowanym rozliczeniem dochodów z Belgii.
Sposoby rozliczenia - online za pomocą formularza dostępnego poniżej lub bezpośrednio wysyłając dokumenty na nasz adres e-mail: pit@biuro-rachunkowe-mw.pl
Rozlicznie osobiste w naszym biurze.
Zapraszamy do kontaktu tel: 512 260 078 i umówienia wizyty. Podczas spotkania przyjmujemy wszelkie w/w informacje i dokumenty niezbędne do rozliczenia. Samo zeznanie podatkowe zostanie przygotowane w zależności od kolejki, w ciągu kilku dni roboczych.
Po wysłaniu dokumentów skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia i doprecyzowania ewentualnych szczegółów.
Po rozliczeniu zanim wyślemy PIT do urzędu skarbowego podamy Tobie informację o wartości zwrotu lub podatku do dopłaty. Wtedy ostatecznie zdecydujesz czy chcesz by Twój PIT został złożony.
W końcowym etapie, już po wysłaniu PIT i otrzymaniu UPO (Urzędowego Potwierdzenia Odbioru), wydrukujemy jego wersję papierową lub zapiszemy zeznanie w formie PDF. Będziesz mógł PIT odebrać osobiście lub otrzymasz e-mail gdzie znajdziesz PIT i UPO w formacie PDF.
Uwaga. Przekazany Tobie, bez względu na formę, egzemplarz PIT i UPO jest jedynym egzemplarzem tego dokumentu. Nie przechowujemy Twojego PIT ani innych Twoich danych w żadnej formie aby być w zgodzie z RODO.