Drodzy Państwo dziś kolejna garść informacji odnośnie kodów GTU. Zapraszam do lektury.

Kod TP i odpowiedź Ministerstwa Finansów:

"....obowiązujące w zakresie podatku od towarów i usług uregulowania odnoszące się do transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, tj. art. 32 ustawy o podatku od towarów i usług, nakazują traktować jako powiązanem.in. takie podmioty, na które wywiera znaczący wpływ małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot. Ponieważ zgodnie z obowiązującym prawem powinowactwo trwa, mimo ustania małżeństwa, jako transakcje pomiędzy podmiotami powiązanym i należy traktować także dostawy towarów lub świadczenie usług, na rzecz osób będących krewnymi byłego małżonka osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot.’’

Ujmując rzecz bardziej dosadnie: transakcje z byłą teściową również należy oznaczać kodem TP. Proszę o zwrócenie uwagi swoim księgowym gdyby taka sytuacja miała miejsce.

Kod GTU_09 tylko przy sprzedaży podlegającej zgłoszeniu:

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie Dziennika Gazeta Prawna, publ.: Dziennik Gazeta Prawna z dnia 26.11.2020 r. „Na gruncie przepisów rozporządzenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, oznaczeniu GTU_09 w nowym JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M i JPK_V7K) podlegają dostawy leków oraz wyrobów medycznych, tj. produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. ‒ Prawo farmaceutyczne. Z tego zapisu wynika, że obowiązek oznaczenia przez GTU_09 odnosi się jedynie do tych transakcji, co do których powstał obowiązek wcześniejszego zgłoszenia przez przedsiębiorcę, w związku z zamiarem wywozu wskazanych towarów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zbycia wskazanych towarów podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Należy przez to rozumieć, iż oznaczeniem GTU_09 obejmuje się faktury dla leków z listy leków objętych obowiązkiem zgłoszenia ale tylko w przapadku ich wywozu za granicę.

GTU_10 i lokale:

Odpowiedź Ministerstwa Finansów z dnia 9 listopada 2020 r. na pytanie Dziennika Gazeta Prawna, publ.: Dziennik Gazeta Prawna z dnia 16.11.2020 r.
„Pytanie DGP: W par. 10 ust. 3 pkt 1 lit. j rozporządzenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1127) mowa jest wyłącznie o dostawie „budynków, budowli i gruntów”. Czy w związku z tym dostawa lokali (części budynków) nie podlega oznaczeniu jako GTU_10?
MF: Oznaczenie GTU_10 stosuje się w przypadku dostaw takich towarów jak budynki, budowle i grunty. Zgodnie z przepisami w zakresie podatku od towarów i usług jako towary rozumie się rzeczy oraz ich części. Zatem dostawę budynku, jak również jego części, czyli lokalu, należy oznaczyć przez GTU_10”.

Tu sprawa wydaje się jasna lokale wydzielone w budynku przy ich sprzedaży również należy oznaczać kodem GTU_10.

To wszystko w tym miesiącu. Więcej zaraz przed Sylwestrem 2020 lub zaraz po nim.

Korzystając z okazji chciałbym wszystkim Państwu czytającym naszego bloga życzyć zdrowych, spokojnych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.

Pozdrawiam bardzo serdecznie,

Tomasz Wiszenko