Covid-19 a Tarcza Antykryzysowa

Tarcze Antykryzysowe wprowadzone przez rząd w ostatnim czasie oferowały lub wciąż oferują przedsiębiorcom różne formy wsparcia. Na bieżąco nasze Biuro weryfikowało możliwość uzyskania dla naszych klientów poszczególnych form dofinansowania w zależności od wskaźników ekonomicznych jakie prezentowała firma na przełomie miesięcy. Wciąż kontrolujemy te wskaźniki. Na bieżąco informujemy klientów jeśli jakaś forma wsparcia może zostać wykorzystana. Finalnie większość form wsparcia klienci naszego Biura wykorzystali lub wciąż wykorzystują.

Aktualnie pojawia się również kwestia rozliczenia dofinansowania. Powstaje wiele pytań czy środki otrzymane z pożyczek lub zwolnienia z płatności np. ZUS są lub będą przychodem, który należy opodatkować.

W poniższej tabeli prezentujemy w jaki sposób poszczególne formy wsparcia będą rozliczane pod kątem podatkowym.

Z naszej strony zapewniamy, iż rozliczenie formalne i podatkowe poszczególnych form wsparcia odbywa się zgodnie z najnowszymi interpretacjami Ministerstwa Finansów, które są na bieżąco weryfikowane.

Zachęcamy do zapoznania się z tabelą. Prosimy o aktywną współpracę w kwestii rozliczenia. Szczególnie prosimy o informowanie naszego Biura o umorzeniu dokonanym w ramach środków z PFR lub wypłacie środków (dofinansowania wynagrodzeń pracowników) otrzymanych z Urzędów Pracy w ramach pieniędzy z FP i FGŚP.

Tabela Tarcza Antykryzysowa - rozliczenie wsparcia

Umorzenia