Chcielibyśmy zaproponować współpracę freelancerom, osobom pracującym na własny rachunek, wystawiającym faktury za wykonane usługi do...
Powyższy slajd powinien zawierać jeszcze drugi człon. Oprócz Polski Ład powinien on zawierać jeszcze drugi...
Moje uszanowanie drodzy Państwo. Osoby, które otrzymały subwencję z PFR w ramach Tarczy 1.0. muszą...
Szanowni Państwo, Ministerstwo Finansów w opublikowanym 12 stycznia 2021 r. komunikacie wejście w życie nowych...